... med kort afstand til børnehave, skole til 9. kl. idrætsanlæg, dagligvare, banestien og helt ny naturlegeplads.

Etape 1.
Pris inkl. tilslutning, kloak, vand og el.
Grund E - 1.200m² - 685.000 kr.
Grund F - 1.239m² - 685.000 kr.

Henv. til Erik Hjørringgaard
Tlf. 20 77 84 72

Byggegrunde privat


  • Dagpleje - Børnehave - Skole til 9.klassetrin
  • Lokal dagligvare butik
  • Attraktive boliger og byggegrunde
  • Bynær natur
  • Aktivt fritidsliv

Biersted er en aktiv by, det har rigtig mange børne-familier allerede opdaget, vi har også plads til jer!

Biersted 5 Fordele


Biersted – her fungerer hverdagen
Biersted har det, der skal til for, at hverdagen er tryg og dejlig. Her er kommunale og private dagplejere og vuggestue, og en børnehave med gode fysiske rammer – både inde og ude. Senere i livet danner skolen en tryg ramme for børnene fra de starter i 0. klasse til de går ud af skolen i 9. klasse. Både børnehave og skole er hjemsted for ASF1 i Jammerbugt Kommune, med egen trygge afdeling.
De daglige indkøb kan klares nemt og bekvemt i vores lokale Dagli’ Brugsen, hvor du desuden finder et bredt udvalg af lækkerier i bager- og slagterafdelingen
Biersted ligger centralt i forhold til Aalborg, motorvej og lufthavn, som kan nås i løbet af kort tid. Og så har vi ikke engang nævnt, at vi har omkring 50 daglige busafgange til og fra Biersted.
Vi håber, at I er klar til at blive en del af fællesskabet – vi er parate til at byde jer hjertelig velkommen. Der ligger allerede en velkomstmappe klar.
Kontakt os via Facebook siden ”Biersted”, hvis du har lyst til en rundvisning i byen.

Biersted har alt det enhver børnefamilie drømmer om, her kan du trygt sende børnene på cyklen til skole og fritidsaktiviteter.
( …vi passer på hinanden!)


Jammerbugt Kommune og en privat lodsejer står bag en fælles byggemodning af flere grunde ved Biersted.

Vedtaget d.20. juni 2019

Parterne har lavet en samlet udstykningsplan med 16-17 byggegrunde til parcelhusgrunde

Jammerbugt Kommunes andel svarer til ti parcelhusgrunde, mens den private lodsejer udstykker de sidste seks til syv grunde.
Parcelhusgrundene forventes at blive mellem ca. 900 m² og ca. 1.300 m².

Den private lodsejer er ikke omfattet at de samme udbudsregler som Jammerbugt Kommune, og kan derfor begynde byggemodningen umiddelbart efter projekteringen.

Den private udstykning kan være klar til overtagelse i løbet af efteråret 2019, hvis en entreprenør kan gå i gang umiddelbart.
Den kommunale udstykning forventes at kunne være klar til overtagelse omkring årsskiftet 2020, forudsat at vejret arter sig.

”Der er blevet efterspurgt flere byggegrunde i Biersted, og med udstykningsplanen sikre vi nu et antal parcelhusgrund i Biersted og dermed en grobund for udvikling i byen inden for kort tid”, fortæller Mogens Christen Gade.  

Jammerbugt Kommunes udgift til fællesudgifter og byggemodning af de ti parcelhusgrunde udgør 4.450.000 kr.
Heri er indregnet stam- og stikveje, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, fjernvarme og køb af et areal på 0,35 ha i lokalplansområdet af en anden lodsejer.

Der er indregnet gadelys og fortov i den ene side af vejen og et beløb til forventet historiske forundersøgelser.

De ti kommunale grunde skal i følge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen.

 


 

Der har i længere tid været arbejdet på, at sikre flere attraktive byggegrunde i Biersted. 
Med en vedtagelsen af lokalplanen for Biersted, er disse byggegrunde nu sikret.

Der blev d. 15/2 2018 vedtaget en ny lokalplan for et attraktivt område, centralt beliggende i Biersted.

Hele lokalplanen kan læses her:LOKALPLAN 28-005

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanområdet kan bygges parcelhuse og rækkehuse. 
De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder:

Delområde 1 udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Den tidligere børnehave på Haldagervej ligger i dag på området. Bygningen kan i fremtiden benyttes til bolig/boliger. Den nuværende parkeringsplads, vil i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområde 1 kan bestå af parcelhuse og rækkehuse.
I delområde 1 giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser.
Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper.

I delområde 2 kan bygges parcelhuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser.
Mens der i delområde 3 kan bygges rækkehuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser.
Alternativt kan der i dette delområde opføres seks parcelhuse i stedet for rækkehusbebyggelserne.

Mindste grundstørrelse for parcelhuse er 700 m², og mindste grundstørrelse for rækkehuse er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse.

Der er endnu ikke nogen private entreprenørere, som har vist interesse for at byggemodne.
Kommunen er villig til at gå ind i projektet, men det skal først behandles i økonomiudvalget.

 

En af de ting man idag også er nødt til at tage i betragtning når man skal vælge bolig er selvfølgelig internet! Både i form af hastighed, men bestemt også i form af udbud.

I Biersted er vi primært forsynet via Biersted Antenneforening, som gennem YouSee leverer både TV og Bredbånds løsninger til byens borgere.
I løbet af 2017 og 2018 har Antenneforeningen investeret massivt i fortsat at kunne levere internet af højeste kvalitet og hastighed. Antenneforeningen leverer pt. op til 500Mb delvis gennem fiber forbindelse.
Læs mere på deres hjemmeside her.

Energiselskabet Eniig kom til Biersted i det tidlige forår 2018 og begyndte at grave fiber i jorden ud til de borgere der måtte ønske at komme på deres fibernetværk.
Dermed er markedet åbent op for sund konkurrence, hvilket er til gavn for forbrugeren. Eniig forventer at være færdige med installationerne i sensommeren 2018.
Eniig leverer også op til 500Mb, og altid i symetriske hastigheder.

Biersted er altså bestemt ikke nogen sort plet på landkortet, hvad angår internetforbindelse, og selvfølgelig heller ikke mht. mobildækning! 

fiber bredbaand

til salg 280x118

Se Jammerbugt Kommunes eget udbud af byggegrunde på kommunens grundsalgsmodul. Her kan du blandt andet se pris, størrelse og lokalplan. (Grundsalgsmodulet kan desværre ikke åbnes fra en iPad eller en iPhone og understøttes ikke af en nyere version af Chrome. Brug i stedet fx Explorer, Firefox, Safari).

Se mere på Derfor Jammerbugt!


 

Klik på nedenstående link...