FDF Biersted består pt. af ca. 75 medlemmer, som mødes i sommer halvåret ved Mosehytten i skoven. Vi mødes altid torsdage kl. 16.30 - 18.00 til forskellige aktivitet i og omkring hytten. Sommetider også i Biersted by, eller naturområder omkring Biersted. 

#Bål #Rafter #Gøgl #Natur #Fri-leg

 Sæsonen starter altid første torsdag efter påske, og slutter sidste torsdag inden efterårsferien.

I vinterhalvåret har vi enkeltstående arrangementer, de seneste år har der været tradition for følgende arrangementer:

·Julemarked ved Mosehytten

·Skøjtedag på CW. Obels plads i Aalborg 
·Naturdag i marts måned, et skønt sted i Vendsyssel

Dertil kommer lejrture; sommerlejr, aktivlejr, netværkslejr og mange andre oplevelser og udfordringer, som er med til at binde os sammen.

Det store sus oplever vi hver 5. år, når der er Landslejr på Sletten ved Himmelbjerget.

FDF Biersted’s bestyrelse består af forældre, ledere og kredsformanden. Bestyrelsen er med til vedtage retningslinjer, samt økonomiske forhold. Derudover er bestyrelsen med til at bakke op om de tiltag/aktiviteter der er i det omfang det er muligt.

Vores motto:  Solen skinner altid om torsdagen!

Småkravl: 3-5årige med forælder
Flemming Thagaard 20441436
Jannie Svendsen 51211077

Puslingene: 0.klasse samt
Tumlinge: 1.-2.klasse
Stinne Andersen 60167302
Karl Peder Olesen 26849909
Sisse G. Munk 60920853

Pilte: 3.-4.kasse
Øjvind Thomasen 20776939
Johnny Dietz 51348418
Lasse Andersen

Væbnere: 5.-6. Klasse
Seniorvæbnere: 7.-8.klasse
Birgitte Sanden 40742007
Peter Pfeiffer 50713261
Jes N. Jensen 21754699

Senior: 9.klasse - 18 år
Jacob Sanden 23397703
Peter Pfeiffer 50713261