Driftsbidrag - faste årlige bidrag
Bidrag pr ejendom/bolig pr måler 550,00
Bidrag pr ubebygget grund pr enhed 550,00
Bidrag pr landbrug,erhverv, institution m.v. pr enhed 1.100,00
Bidrag pr større erhverv, institution m.v. pr enhed 1.650,00
Bidrag pr værelse, hydrant m.v. pr enhed 275,00
Kubikmeterafgift pr m3 4,00
Statsafgift pr m3 5,46
Statsafgift grundvandssikring pr m3 0,67
Anlægsbidrag - tilslutningsafgift
Bidraget skal betales ved ejedommens tilslutning
Anlægsbidrag i byområde
Enfamilieshuse, forretninger o.lign
Hovedanlægsbidrag 7.910
Forsyningsledningsbidrag 6.300
Stikledningsbidrag 4.750
Byggevand og sagsbehandling 300
Anlægsbidrag ialt pr ejendom 19.260
Ejendom med flere lejligheder
Første lejlighed 19.260
Efterfølgende lejligheder 12.100
Anlægsbidrag i landområder
For huse i landområdet (under 5ha)
Hovedanlægsbidrag 7.910
Forsyningsledningsbidrag 11.000
Stikledningsbidrag 4.750
Byggevand og sagsbehandling 300
Anlægsbidrag ialt per ejendom 23.960
For Landbrug (over 5ha), Erhverv, Institution m.m
Hovedanlægsbidrag efter fordelingsnøgle 15.820
Forsyningsledningsbidrag 23.730
Stikledningsbidrag 5.500
Byggevand og sagsbehandling 1.100
Anlægsbidrag ialt pr ejendom 46.150
Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag
32 mm stikledning 7.910
40 mm 15.820
50mm 23.730
63mm 31.640
Eventuel målerbrønd monteres og betales af ejeren
For sprinkleranlæg i industri og institutioner
fastsættes tilslutningsfgiften efter aftale med vandværket
Hvis der kræves trykforøgere elle anden ekstraordinær installation
fastsættes tilslutningafgiften efter aftale med vandværket
Gebyrer
Første rykker ved forsent betaling 250,00
Anden rykker med lukkevarsel 300,00
Manglende returnering af aflæsningskort 250,00
Opkrævningsgebyr (PBS) 5,00
Genåbningsgebyr (efter lukning) 1.500,00
Flytteopgørelse 250,00
Bestilt måleraflæsning 250,00
Målerskifte f.ex.p.g.a. frostsprængning o.lign målerpris
Ved klager over målervisning foretages en Målerafprøvning på godkendt laboratorium.
Hvis afvigelse er større end 4% betales måler og afprøvning af vandværket
og vandforbruget skønnes efter aftale mellem vandværk og ejer
Hvis afvigelsen er mindre end 4% betales måler og afprøvning af ejer
og vandforbruget fastsættes efter måleraflæsnignen.
Prisregulering foretages efter DVF index en gang pr år
Alle priser er uden moms
Dog er gebyrerne momsfrie
Taksterne er vedtaget på generalforsamlingen den 7.3.2013
og godkendt af Jammerbugt Kommune (Katrine Haagensen)